Tải AuctionMagic 8.2.121 Phần mềm quản lý đấu giá và đấu thầu

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Quản lý Nhân sự AuctionMagic 8.2.121 Phần mềm quản lý đấu giá và đấu thầu Tải về 4,3 (7) PC TechZone Dùng thử 458 Dung lượng: 4,1 MB Ngày: 25/10/2012 Yêu cầu: Windows RT/95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8 Giới thiệu Thông số Tải về AuctionMagic là phần mềm quản lý đấu […]

Read More

Tải Money Decoder 1.1.6 Phần mềm quản lý tài chính

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Quản lý Nhân sự Money Decoder 1.1.6 Phần mềm quản lý tài chính Tải về 3 (1) Money Decoder Dùng thử 524 Dung lượng: 9,7 MB Ngày: 29/10/2012 Yêu cầu: Windows XP/Vista/2003/Serve 2008/7 Giới thiệu Thông số Tải về Money Decoder là phần mềm quản lý tài chính, hướng […]

Read More

Tải Timesheets Lite 3.4.3.0 Phần mềm theo dõi thời gian

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Quản lý Nhân sự Timesheets Lite 3.4.3.0 Phần mềm theo dõi thời gian Tải về 3 (1) Moving Target Software Dùng thử 249 Dung lượng: 14,2 MB Ngày: 30/10/2012 Yêu cầu: Windows RT/95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8 Giới thiệu Thông số Tải về Timesheets Lite là phần mềm theo dõi thời […]

Read More

Tải Flex PBX 8.4.1 Xử lý nhiều cuộc gọi đến hàng ngày

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Phần mềm Kế toán Flex PBX 8.4.1 Xử lý nhiều cuộc gọi đến hàng ngày Tải về 2 (2) Voicent Communications Dùng thử 166 Dung lượng: 402,9 KB Ngày: 30/10/2012 Yêu cầu: Windows XP/Vista/7 Giới thiệu Thông số Tải về Flex PBX là phần mềm dựa trên hệ thống […]

Read More

Tải Core2 CRM 1.1.4.0 Phần mềm quản lý khách hàng

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Quản lý Nhân sự Core2 CRM 1.1.4.0 Phần mềm quản lý khách hàng Tải về 3 (1) Productive Computing Dùng thử 1.171 Dung lượng: 33,6 MB Ngày: 30/10/2012 Yêu cầu: Windows RT/95/98/NT/ME/2000/2003/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7/8 Giới thiệu Thông số Tải về Core2 CRM phần mềm quản lý khách hàng cho […]

Read More

Tải STP Email Marketing 1.2.0 Phần mềm gửi email hàng loạt miễn phí

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Phần mềm Marketing STP Email Marketing 1.2.0 Phần mềm gửi email hàng loạt miễn phí Tải về 3,1 (52) STP Miễn phí 12.149 Dung lượng: 13,6 MB Ngày: 22/01/2018 Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8 Giới thiệu Thông số Tải về Phần mềm gửi email hàng loạt Email Marketing hoàn toàn […]

Read More

Tải ContaxCRM 3.9.92 Lưu trữ thông tin khách hàng

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Phần mềm Kế toán ContaxCRM 3.9.92 Lưu trữ thông tin khách hàng Tải về 3 (1) Arten Science Dùng thử 1.307 Dung lượng: 43,8 MB Ngày: 13/12/2013 Yêu cầu: Windows XP/Server 2003/Vista/7/8 Giới thiệu Thông số Tải về ContaX cho phép bạn lưu trữ, hiển thị và giao tiếp […]

Read More

Tải Crave Invoice FREE 1.9.0.1 Phần mềm quản lý kinh doanh

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Quản lý Nhân sự Crave Invoice FREE 1.9.0.1 Phần mềm quản lý kinh doanh Tải về 4 (1) Reflection Software Solutions Miễn phí 1.426 Dung lượng: 6,1 MB Ngày: 28/11/2013 Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8 Giới thiệu Thông số Tải về Crave Invoice FREE là ứng dụng quản lý các […]

Read More