Tải TypeFaster Typing Tutor 0.4.2 Chương trình luyện gõ bàn phím

Download.com.vn Windows Giáo dục – Học tập Tập gõ 10 ngón TypeFaster Typing Tutor 0.4.2 Chương trình luyện gõ bàn phím Tải về 4,6 (17) TypeFaster Typing Tutor Miễn phí 24.742 Dung lượng: 1,8 MB Ngày: 16/05/2022 Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7 Giới thiệu Thông số Tải về TypeFaster Typing Tutor (hãy thử đánh ba lần […]

Read More

Tải CoolSpeech 5.0 Build 2222 Phần mềm đọc tiếng Anh miễn phí

Download.com.vn Windows Giáo dục – Học tập Hỗ trợ học tập CoolSpeech 5.0 Build 2222 Phần mềm đọc tiếng Anh miễn phí Tải về 3,8 (132) ByteCool Miễn phí 97.793 Dung lượng: 2,4 MB Ngày: 10/05/2022 Yêu cầu: Windows NT/98/Me/2000/XP/2003/Vista/Server 2008/7/8/10 Giới thiệu Thông số Tải về Bạn muốn tìm kiếm phần mềm đọc tiếng […]

Read More

Tải Typing Quick & Easy Phần mềm luyện gõ 10 ngón

Download.com.vn Windows Giáo dục – Học tập Tập gõ 10 ngón Typing Quick & Easy Phần mềm luyện gõ 10 ngón Tải về 4,1 (19) Individual Software Miễn phí 4.844 Dung lượng: 190,2 MB Ngày: 18/03/2022 Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 Giới thiệu Thông số Tải về Typing Quick & Easy là phần mềm luyện gõ […]

Read More

Tải Typing Master 11 Luyện gõ bàn phím máy tính

Download.com.vn Windows Giáo dục – Học tập Hỗ trợ học tập Typing Master 11 Luyện gõ bàn phím máy tính Tải về 4 (191) TypingMaster Miễn phí 115.263 Dung lượng: 10,4 MB Ngày: 04/04/2022 Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/8.1/10/11 Giới thiệu Thông số Tải về Typing Master là phần mềm luyện đánh máy miễn phí với […]

Read More

Tải Everyone Piano 2.3.11.5 Phần mềm chơi piano trên máy tính

Download.com.vn Windows Giáo dục – Học tập Hỗ trợ học tập Everyone Piano 2.3.11.5 Phần mềm chơi piano trên máy tính Tải về 4,3 (228) Everyone Piano Miễn phí 163.827 Dung lượng: 6,3 MB Ngày: 07/01/2022 Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10 Giới thiệu Thông số Tải về Everyone Piano là một phần mềm mô phỏng chơi […]

Read More

Tải Mario Teaches Typing Chơi Mario luyện gõ 10 ngón

Download.com.vn Windows Game – Trò chơi Game Vui Giáo dục – Học tập Tập gõ 10 ngón Mario Teaches Typing Chơi Mario luyện gõ 10 ngón Tải về 4,3 (2.027) Interplay Entertainment Miễn phí 450.049 Dung lượng: 2 MB Ngày: 15/02/2022 Yêu cầu: Windows XP/Vista/7/8/10/11 Giới thiệu Thông số Tải về Mario Teaches Typing là […]

Read More