Tải Max File Encryption 1.8 Hỗ trợ mã hóa và ẩn tập tin

Download.com.vn Windows Dữ liệu – File Mã hóa dữ liệu Max File Encryption 1.8 Hỗ trợ mã hóa và ẩn tập tin Tải về 3 (1) Softeza Development Dùng thử 57 Dung lượng: 1,1 MB Ngày: 14/11/2012 Yêu cầu: Windows 98/NT/2000/ME/XP/Vista Giới thiệu Thông số Tải về Max File Encryption là một phần mềm mã […]

Read More

Tải docLock 2012 Khóa và bảo vệ tập tin

Download.com.vn Windows Dữ liệu – File Mã hóa dữ liệu docLock 2012 Khóa và bảo vệ tập tin Tải về 3 (1) Large Software Dùng thử 153 Dung lượng: 3,4 MB Ngày: 15/11/2012 Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista/7 Giới thiệu Thông số Tải về docLock là một ứng dụng hữu ích và dễ sử dụng cho […]

Read More

Tải Hide Files 3.8 Phần mềm hỗ trợ ẩn tập tin và thư mục

Download.com.vn Windows Dữ liệu – File Mã hóa dữ liệu Hide Files 3.8 Phần mềm hỗ trợ ẩn tập tin và thư mục Tải về 3 (1) Spydex Dùng thử 118 Dung lượng: 747 KB Ngày: 28/11/2012 Yêu cầu: Windows 95/98/ME/NT/2000/XP Giới thiệu Thông số Tải về Hide Files là một chương trình bảo mật […]

Read More

Tải TopLang OE Backup 5.0 Công cụ sao lưu MS Outlook và Outlook Express

Download.com.vn Windows Dữ liệu – File Khôi phục dữ liệu TopLang OE Backup 5.0 Công cụ sao lưu MS Outlook và Outlook Express Tải về 3 (1) TopLang software studio Dùng thử 111 Dung lượng: 1,3 MB Ngày: 16/11/2012 Yêu cầu: Windows 98/NT/ME/2000/2003/XP/Vista Giới thiệu Thông số Tải về OE Backup là công cụ Backup […]

Read More

Tải Eastsea Outlook Backup 2.6 Sao lưu và phục hồi MS Outlook

Download.com.vn Windows Dữ liệu – File Khôi phục dữ liệu Eastsea Outlook Backup 2.6 Sao lưu và phục hồi MS Outlook Tải về 3 (1) Eastsea Software Dùng thử 44 Dung lượng: 4,8 MB Ngày: 22/11/2012 Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7 Giới thiệu Thông số Tải về MS Outlook là một trong những ứng dụng quan […]

Read More

Tải Secure Eraser 4.101 Xóa các tập tin, thư mục vĩnh viễn

Download.com.vn Windows Dữ liệu – File Xóa file Secure Eraser 4.101 Xóa các tập tin, thư mục vĩnh viễn Tải về 3 (1) ASCOMP Software Miễn phí 493 Dung lượng: 4 MB Ngày: 16/11/2012 Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7/8 Giới thiệu Thông số Tải về Thông thường nếu người dùng xóa các tập tin/thư mục […]

Read More

Tải PackPal Folder Locker 1.2 Khóa tập tin, thư mục hiệu quả

Download.com.vn Windows Dữ liệu – File Mã hóa dữ liệu PackPal Folder Locker 1.2 Khóa tập tin, thư mục hiệu quả Tải về 3 (1) PackPal Dùng thử 90 Dung lượng: 1,5 MB Ngày: 23/11/2012 Yêu cầu: Windows XP/2000/NT/Me Giới thiệu Thông số Tải về PackPal Folder Locker là phần mềm hữu hiệu giúp bạn […]

Read More

Tải Hide Private Folders 5.0 Tiện ích giúp ẩn thư mục cá nhân

Download.com.vn Windows Dữ liệu – File Mã hóa dữ liệu Hide Private Folders 5.0 Tiện ích giúp ẩn thư mục cá nhân Tải về 3 (1) Allallsoft Dùng thử 147 Dung lượng: 905 KB Ngày: 12/07/2013 Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP Giới thiệu Thông số Tải về Hide Private Folders là công cụ hữu ích giúp […]

Read More

Tải Encrypt Easy 3.3.0.25 Mã hóa tập tin an toàn

Download.com.vn Windows Dữ liệu – File Mã hóa dữ liệu Encrypt Easy 3.3.0.25 Mã hóa tập tin an toàn Tải về 5 (2) Baltsoft Software Dùng thử 2.838 Dung lượng: 1,5 MB Ngày: 30/11/2012 Yêu cầu: Windows 2000/XP/Server 2003/Vista/Server 2008/7 Giới thiệu Thông số Tải về Bạn cần giúp đỡ trong việc bảo vệ dữ […]

Read More