Tải SurveyGold 8.0

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Quản lý Nhân sự SurveyGold 8.0 Tải về 5 (1) Golden Hills Software Dùng thử 844 Dung lượng: 32 MB Ngày: 15/01/2010 Yêu cầu: Windows XP/Vista/7 Giới thiệu Thông số Tải về SurveyGold là một hệ thống phần mềm hoàn thiện cho việc xây dựng và quản lý khảo […]

Read More

Tải Dev Hound 2.44

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Quản lý Nhân sự Dev Hound 2.44 Tải về 3 (1) Nexus Concepts Dùng thử 1.034 Dung lượng: 2,3 MB Ngày: 20/04/2010 Yêu cầu: Windows 95/98/2000/XP/2003/Vista/NT Giới thiệu Thông số Tải về Dev Hound là hệ thống quản lý dự án dựa trên web, được thiết kế nhằm giám […]

Read More

Tải iNET Smart SMS

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp iNET Smart SMS Tải về 4 (2) Công ty Cổ phần iNET Dùng thử 2.761 Dung lượng: 5,5 MB Ngày: 17/06/2010 Yêu cầu: Windows XP/ Vista/ Win 7 Giới thiệu Thông số Tải về iNET Smart SMS sự lựa chọn hoàn hảo cho các giải pháp Marketing. Việc quảng […]

Read More

Tải DBSync for MS FoxPro and MySQL

Tải DBSync for MS FoxPro and MySQL Bạn có thể Download phần mềm bằng rất nhiều nguồn khác nhau. Những dưới đây là Link tải phần mềm phiên bản ổn định nhất hiện nay DBSync for MS FoxPro and MySQL 4.5 là một phần mềm doanh nghiệp có thể thực hiện chuyển đổi cơ sở […]

Read More

Tải Edraw Organizational Chart

Tải Edraw Organizational Chart Bạn có thể Download phần mềm bằng rất nhiều nguồn khác nhau. Những dưới đây là Link tải phần mềm phiên bản ổn định nhất hiện nay Organizational Chart là cách để thấy rõ và hiểu luồng công việc của bạn. Đây là một công cụ mạnh nhưng dễ sử dụng, […]

Read More

Tải Intranet Dashboard

Download.com.vn Windows Quản lý Doanh nghiệp Quản lý Nhân sự Intranet Dashboard Tải về 3 (1) The ADWEB Agency Dùng thử 1.129 Dung lượng: 81 Byte Ngày: 16/08/2010 Yêu cầu: Windows XP/2003/Vista/Server 2008/7 Giới thiệu Thông số Tải về Intranet Dashboard là một hệ thống hợp nhất có chức năng điều hành các hoạt động […]

Read More

Tải VMware Server 1.0.6 Phần mềm ảo hóa

Tải VMware Server 1.0.6 Bạn có thể Download phần mềm bằng rất nhiều nguồn khác nhau. Những dưới đây là Link tải phần mềm phiên bản ổn định nhất hiện nay VMware Server là một sản phẩm ảo hóa miễn phí cho các máy chủ Windows và Linux với sự hỗ trợ lớp doanh nghiệp […]

Read More

Tải WordPipe

Tải WordPipe Bạn có thể Download phần mềm bằng rất nhiều nguồn khác nhau. Những dưới đây là Link tải phần mềm phiên bản ổn định nhất hiện nay Tìm kiếm và thay thế nhiều tài liệu Microsoft Word. Thay đổi các siêu liên kết và các đường dẫn UNC khi các máy chủ được […]

Read More

Tải DialDictate

Tải DialDictate Bạn có thể Download phần mềm bằng rất nhiều nguồn khác nhau. Những dưới đây là Link tải phần mềm phiên bản ổn định nhất hiện nay DialDictate là một phần mềm máy tính, chương trình này cho phép bạn và người dùng khác sử dụng điện thoại để gọi vào một máy […]

Read More

Tải Recovery Toolbox for Project

Tải Recovery Toolbox for Project Bạn có thể Download phần mềm bằng rất nhiều nguồn khác nhau. Những dưới đây là Link tải phần mềm phiên bản ổn định nhất hiện nay Hầu hết mọi người đều nghĩ về Microsoft Project sau khi nghe về cụm từ quản lý dự án. Thực chất, chương trình […]

Read More