Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32

Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32
3 (1) Acer Miễn phí 106 Ngày: Yêu cầu: Windows XP x32

Giới thiệu Thông số Tải về

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 8730ZG …

Audio
Mô tả Thông tin
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.1.5704
01/15/2009
55.3 MB
Download Audio_Realtek_v6.0.1.5704_VISTAx86x64.zip
Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.1.6400
01/15/2009
49.0 MB
Download Bluetooth_Broadcom_v6.0.1.6400_VISTAx86x64.zip
CardReader
Mô tả Thông tin
Card Reader Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.6000.20109
01/15/2009
9.4 MB
Download CardReader_Realtek_v6.0.6000.20109_VISTAx86x64.zip
Chipset
Mô tả Thông tin
Chipset Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v8.7.0.1007
01/15/2009
2.1 MB
Download Chipset_Intel_v8.7.0.1007_VISTAx86x64.zip
CIR
Mô tả Thông tin
CIR (Consumer IR) Driver
Hãng: Nuvoton
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.1.81.1007
01/15/2009
3.6 MB
Download CIR_Nuvoton_v7.1.81.1007_XPx86_VISTAx86x64.zip
Fingerprint
Mô tả Thông tin
Fingerprint Driver
Hãng: UPEK
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.2.39
07/23/2009
98.4 MB
Download FingerPrint_UPEK_v.6.2.39_XPx86_Vistax86x64.zip
Lan
Mô tả Thông tin
LAN Driver
Hãng: Broadcom
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v10.100.0.0
01/15/2009
95.8 MB
Download LAN_Broadcom_v10.100.0.0_VISTAx86x64.zip
Modem
Mô tả Thông tin
Modem Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.62.0.0
01/15/2009
2.1 MB
Download Modem_Liteon_v7.62.0.0_VISTAx86.zip
TouchPad
Mô tả Thông tin
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v11.1.4.0
01/15/2009
25.2 MB
Download Touchpad_Synaptics_v11.1.4.0_XPx86_VISTAx86x64.zip
Touchpad Driver
Hãng: Synaptics
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft Windows XP 64-Bit Edition
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v13.2.2.0
12/16/2009
28.6 MB
Download Touchpad_Synaptics_v13.2.2.0_XPx86_VISTAx86x64_W7x86x64.zip
TV Tuner
Mô tả Thông tin
TV Tuner Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v3.10.0.7
01/15/2009
5.9 MB
Download TVTuner_Liteon_v3.10.0.7_XPx86_VISTAx86x64.zip
VGA
Mô tả Thông tin
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.15.10.1576
01/15/2009
19.8 MB
Download VGA_Intel_v7.15.10.1576_VISTAx86.zip
VGA Driver
Hãng: ATI
Hỗ trợ:

Windows 7 Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Windows 7 Professional x64
Windows 7 Professional x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Windows 7 Home Premium x64
Windows 7 Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
Windows 7 Ultimate x64
Windows 7 Ultimate x32
Windows 7 Home Basic x64
Windows 7 Home Basic x32
v8.672
12/15/2009
228.9 MB
Download VGA_ATI_v8.672_XPx86_VISTAx86x64_W7x86x64.zip
VGA Driver
Hãng: NVIDIA
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.15.11.7924
01/15/2009
73.6 MB
Download VGA_nVIDIA_v7.15.11.7924_VISTAx86.zip
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless LAN Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.0.0.78
01/15/2009
202.5 MB
Download Wireless_Intel_v12.0.0.78_XPx86_VISTAx86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.6.1.122
01/15/2009
21.2 MB
Download Wireless_Atheros_v7.6.1.122_VISTAx86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Ralink
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v2.00.08.0000
01/15/2009
7.2 MB
Download Wireless_Ralink_v2.00.08.0000_VISTAx86x64.zip
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
  Acer
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 114
 • Lượt tải: 106
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP x32

Có thể bạn quan tâm

 • Driver laptop Acer Aspire 4730ZG for Windows Vista x32 🖼️ 135
 • Driver laptop Acer Aspire 4720ZG for Windows Vista x32 🖼️ 126
 • Driver laptop Acer Aspire 8730 for Windows Vista x32 🖼️ 117
 • Driver laptop Acer Aspire 4730Z for Windows Vista x32 🖼️ 141
 • Driver laptop Acer Aspire 4930ZG for Windows Vista x32 🖼️ 155
 • Driver laptop Acer Aspire 5720ZG for Windows Vista x32 🖼️ 113

Các Hình Ảnh Về Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32

 Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32

Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32 (hình minh họa)

Tra cứu thông tin về Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32 tại Wikipedia

Bạn hãy tìm nội dung về Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32 từ website Wikipedia tiếng Việt.

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Driver #laptop #Acer #Aspire #8730ZG #Windows #Vista #x32, Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32 , download.com.vn

Các câu hỏi về Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3

Bài viết Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32 ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.

Nếu thấy bài viết Driver laptop Acer Aspire 8730ZG for Windows Vista x32 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.