Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32

Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32
3 (1) Acer Miễn phí 110 Ngày: Yêu cầu: Windows Vista x32

Giới thiệu Thông số Tải về

Bộ Driver cho laptop Acer Aspire 1810TZ…

3G
Mô tả Thông tin
3G Module Driver
Hãng: QUALCOMM
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v1.0.02
07/07/2009
17.8 MB
Download 3G_ QUALCOMM_v.1.0.02_Vistax86.zip
3G Module Driver
Hãng: Huawei
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v2.0.3.82
07/07/2009
13.4 MB
Download 3G_Huawei_v.2.0.3.82_Vistax86.zip
AHCI
Mô tả Thông tin
SATA AHCI Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v8.8.0.1009
07/07/2009
21.2 MB
Download AHCI_INTEL_v.8.8.0.1009_Vistax86.zip
Audio
Mô tả Thông tin
Audio Driver
Hãng: Realtek
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v6.0.1.5869
07/09/2009
58.1 MB
Download Audio_Realtek_v.6.0.1.5869_Vistax86x64.zip
Bluetooth
Mô tả Thông tin
Bluetooth Driver
Hãng: Foxconn
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v6.2.0.8800
07/07/2009
56.9 MB
Download BTW_FOXCONN_v.6.2.0.8800_Vistax86.zip
Camera
Mô tả Thông tin
Camera Driver
Hãng: Suyin
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v5.2.5.3
07/09/2009
3.3 MB
Download Camera_Suyin_v.5.2.5.3_Vistax86.zip
Camera Driver
Hãng: Chicony
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v1.1.87.603
07/09/2009
2.8 MB
Download Camera_Chicony_v.1.1.87.603_Vistax86.zip
Camera Driver
Hãng: liteon
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v0.8
07/07/2009
4.6 MB
Download Camera_LiteOn_v.0.8_Vistax86.zip
CardReader
Mô tả Thông tin
Card Reader Driver
Hãng: Alcor
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v1.1.1017.1
07/07/2009
3.9 MB
Download CardReader_Alcor_v1.1.1017.1_Vistax86.zip
Chipset
Mô tả Thông tin
Chipset Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v9.1.0.1013
07/07/2009
2.5 MB
Download Chipset_Intel_v.9.1.0.1013_Vistax86.zip
Lan
Mô tả Thông tin
LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v1.0.0.19
08/12/2009
4.4 MB
Download LAN_Atheros_v.1.0.0.19_Vistax86x64.zip
TouchPad
Mô tả Thông tin
Touchpad Driver
Hãng: Acer
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v12.2.4.1
07/07/2009
20.6 MB
Download Touchpad_Synaptics_v.12.2.4.1_Vistax86.zip
Touchpad Driver
Hãng: ALPS
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.5.2011.102
08/06/2009
9.1 MB
Download Touchpad_ALPS_v.7.5.2011.102_Vistax86x64.zip
VGA
Mô tả Thông tin
VGA Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
v7.15.10.1787
07/09/2009
21.5 MB
Download VGA_Intel_v.7.15.10.1787_Vistax86.zip
Wireless LAN
Mô tả Thông tin
Wireless LAN Driver Foxconn for Atheros
Hãng: Foxconn
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.7.0.331
07/09/2009
5.2 MB
Download WLAN_Foxconn(Atheros)_v.7.7.0.331_Vistax86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Atheros
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v7.7.0.343
08/06/2009
5.2 MB
Download WLAN_Atheros_v.7.7.0.343_VistaX86X64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft Windows XP Professional x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft Windows XP Home Edition x32
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.5.0.57
09/10/2009
192.3 MB
Download WLAN_Intel_v.12.5.0.57_XPx86_Vistax86x64.zip
Wireless LAN Driver
Hãng: Intel
Hỗ trợ:

Microsoft® Windows Vista™ Home Starter x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Basic x64
Microsoft® Windows Vista™ Business x32
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x64
Microsoft® Windows Vista™ Enterprise x32
Microsoft® Windows Vista™ Home Premium x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x64
Microsoft® Windows Vista™ Ultimate x32
Microsoft® Windows Vista™ Business x64
v12.4.0.21
08/12/2009
195.6 MB
Download WLAN_Intel_v.12.4.0.21_Vistax86x64.zip

3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
  Acer
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Lượt xem: 115
 • Lượt tải: 110
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows Vista x32

Có thể bạn quan tâm

 • Driver laptop Acer Aspire 4810TZ for Windows Vista x32 🖼️ 177
 • Driver laptop Acer Aspire 3810TZ for Windows Vista x32 🖼️ 99
 • Driver laptop Acer Aspire 5810TZ for Windows Vista x32 🖼️ 123
 • Driver laptop Acer Aspire 5810T for Windows Vista x32 🖼️ 90
 • Driver laptop Acer Aspire 5810TG for Windows Vista x32 🖼️ 117
 • Driver laptop Acer Aspire 1810Tfor Windows Vista x32 🖼️ 131
 • Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x64 🖼️ 105

Các Hình Ảnh Về Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32

 Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32

Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32 (hình minh họa)

Xem thêm thông tin về Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32 tại Wikipedia

Bạn hãy tra cứu thông tin chi tiết về Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32 từ trang Wikipedia.

Các từ khóa tìm kiếm cho bài viết #Driver #laptop #Acer #Aspire #1810TZ #Windows #Vista #x32, Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32 , download.com.vn

Các câu hỏi về Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32

Nếu có bắt kỳ câu hỏi thắc mắt nào vê Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32 hãy cho chúng mình biết nhé, mõi thắt mắt hay góp ý của các bạn sẽ giúp mình cải thiện hơn trong các bài sau nhé <3

Bài viết Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32 ! được mình và team xem xét cũng như tổng hợp từ nhiều nguồn. Nếu thấy bài viết Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32 Cực hay ! Hay thì hãy ủng hộ team Like hoặc share.

Nếu thấy bài viết Driver laptop Acer Aspire 1810TZ for Windows Vista x32 rât hay ! chưa hay, hoặc cần bổ sung. Bạn góp ý giúp mình nhé!!

Có thể bạn quan tâm:

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.