Simple Network Management Protocol (SNMP) là một giao thức lớp ứng dụng cho phép các thiết bị mạng chia sẻ thông tin, bất kể sự khác biệt về phần cứng hoặc phần mềm. Nếu không có SNMP, các công cụ quản lý mạng không thân xác định thiết bị, ghi lại những thay đổi của mạng, giám sát hiệu suất mạng hoặc xác định trạng thái của thiết bị mạng trong thời gian thực.

Bắt đầu từ Windows 1803 trở lên, Microsoft đã ngừng sử dụng tính năng này vì các rủi ro bảo mật liên quan và thay vào đó, khuyến nghị sử dụng Common Information Model (CIM). Nhưng dù sao đi nữa, nếu bạn vẫn muốn cài đặt và bật SNMP trên PC, Quantrimang.com sẽ hướng dẫn bạn cách thực hiện.

Kích hoạt SNMP

Cách bật SNMP từ Settings

(*10*)

SNMP có sẵn dưới dạng tính năng tùy chọn trên Windows 10. Bạn cũng có thể bật các tính năng tùy chọn bằng phương pháp điều hướng đến Settings > Apps > Apps & features > Optional features. Nhấp vào Add a feature và tìm kiếm snmp. Chọn Simple Network Management Protocol (SNMP)WMI SNMP Provider, rồi nhấp vào Install.

Bật SNMP từ Settings
Bật SNMP từ Settings

(*10*)

Khi hoàn tất, hãy xác minh xem SNMP có xuất hiện trong bảng điều khiển Services hay không.

Cách bật SNMP bằng PowerShell

Để bật SNMP qua PowerShell, trước tiên hãy đảm nói rằng máy tính của bạn cũng có thể truy cập Internet. Sau đó, hãy chạy PowerShell với quyền admin bằng phương pháp nhấn Win + X và chọn Windows PowerShell (Admin). Thực thi lệnh sau để cài đặt SNMP server từ máy chủ của Microsoft:

Add-WindowsCapability -Online -Name "SNMP.Client----0.0.1.0"

Ngoài ra, bạn cũng có thể cài đặt SNMP bằng công cụ DISM với lệnh sau:

DISM /online /add-capability /capabilityname:SNMP.Client----0.0.1.0
Bật SNMP bằng PowerShell
Bật SNMP bằng PowerShell

Khi bạn đã thực thi một trong hai lệnh (Add-WindowsCapability hoặc DISM) thành công, hãy xác minh rằng service SNMP đã được cài đặt bằng lệnh sau:

(*10*)